BIOSAMs opgave som samarbejdsforum for bioteknologi og dermed BIOSAMs aktiviteter ophørte den 30. juni 2004. BIOSAMs hjemmeside vil derfor ikke fremover blive opdateret.

BIOSAM blev nedsat af den daværende regering i 1998 og i forbindelse med den nuværende regerings omstrukturering af det rådgivende system på det gen- og bioteknologiske område blev det besluttet at nedlægge BIOSAM pr. 30. juni 2004.

BIOSAM har ønsket at afslutte opgaven med at udgive en bog, der beskriver nogle af de emner, BIOSAM har valgt at tage op i perioden. Se mere her på siden.

@

BIOSAM - samarbejdsorgan om bioteknologi

Nyheder - Fra BIOSAM

BIOSAM bogen er udkommet:
BIOSAM - Videndeling og samarbejde i den bioteknologiske debat

BIOSAM Bogen

Download hele bogen her (PDF format - 8.30 MB)

 

Fødevareudbuddet i Danmark - myter og facts
Rapporten 'Fødevareudbuddet i Danmark - myter og facts'er udkommet på baggrund af en konference om fødevareudbuddet, der blev afholdt på Christiansborg onsdag den 2. juni 2004. Konferencen blev arrangeret for BIOSAM af Teknologirådet.

Rapporten er baseret på de oplæg, der blev præsenteret på konferencen og efterfølgende interviews med oplægsholderne og fremdrager centrale problemstillinger, der blev diskuteret på konferencen.

Rapporten indeholder 11 korte artikler, der hver især præsenterer forskellige aspekter ved fødevareudbuddet - nu og i fremtiden.

Flere eksemplarer af rapporten kan bestilles ved at sende en e-mail til tekno@tekno.dk. Det er også muligt at downloade rapporten i nedenstående link.

Projektansvarlige i teknologirådet er projetkleder Gy Larsen og projektmedarbejder Jacob Skjødt Nielsen

Fødevareudbuddet i Danmark - myter og facts

 

BIOSAM informerer nr. 23: GMO til Danmark
Genmodificerede afgrøder er på vej til Danmark. Nye EU-regler åbner op for dyrkelsen af genmodificerede afgrøder på dansk jord.
Når disse afgrøder skal gro side om side med konventionelle og økologiske afgrøder er der risiko for spredning. Det viser erfaringer fra bl.a. Spanien og Canada. Derfor foreslår eksperter en række virkemidler, fx afstandskrav og dyrkningsintervaller, som skal forhindre spredning, men spørgsmålet er, om spredning overhovedet kan håndteres, og man må acceptere risikoen.
EU opfordrer medlemslandene til at udarbejde regler for sameksistens mellem genmodificerede afgrøder og konventionelle og økologiske afgrøder, og Danmark er det første europæiske land der kommer med en lovgivning på området.

Læs det nye nummer af BIOSAM informerer

 

BIOSAM informerer nr. 22: Den digitale patient
Både elektroniske patientjournaler og sundhedshjemmesider på internettet opsamler personfølsomme oplysninger. Hvordan sikrer man, at personlige helbredsdata behandles sikkert, kun med patientens samtykke og kun i relation til en aktuel behandling?
Hvordan sikrer man pålidelighed, hvis diagnoser og patientovervågning foretages på distancen – f.eks. via internetsider eller hjemmemonitorering? Og hvem har ansvaret, hvis noget går galt?
Vil udbredelsen af informationsteknologi i sundhedssektoren øge skellet mellem et A-hold af oplyste, tidskrævende patienter og et B-hold som bliver underprioriteret pga. manglende teknologisk kunnen?

Læs det nye nummer af BIOSAM informerer

 

 

 

Sidst opdateret: 21-12-2004

Høringer
Fremtidspanel
 
BIOSAM er et samarbejdsorgan om etiske spørgsmål knyttet til forskning og anvendelse af bioteknologi, herunder kloning og ændring af genfunktion hos pattedyr. BIOSAM udgøres af repræsentanter fra Det Etiske Råd, Den Centrale Videnskabsetiske Komité, Dyreetisk Råd, Rådet for Dyreforsøg og Teknologirådet, og har sekretariat i Teknologirådet.

Toldbodgade 12 - 1253 København K - Telefon 33 32 05 03 - Fax 33 91 05 09